2WD Robotbil inkl. Arduino

188.00 DKK incl. moms

På lager

Varenummer (SKU): B-øverst-2 Kategorier: ,

Basis-kit med 2 hjulet robotbil med controller, shield m.m..
Med dette kit har du al mekanik og elektronik til at komme i gang med at lave din egen selvkørende bil.

Indhold:

 • 1 stk Arduino UNO R3 CH340
 • 1 stk A-B kabel
 • 1 stk PWM MOtor Controller
 • 1 stk sensorshield V5.0
 • 1 stk SG90 Servomotor
 • 1 stk HC-SR04 Ultralydssensor
 • Dupont hun-hun 10 wire ledning
 • Akryl chasisplade med monteringshuller
 • 2 stk DC gearmotor
 • 2 stk. Hjul med dæk
 • 1 stk. Næsehjul
 • 1 stk ON/OFF knap
 • 1 stk batteriboks til 6 X AA batteri (bemærk – afviger fra billede)
 • 4 stk. ledning (2 X 2 spændingsforsyning til DC motor)
 • Diverse 3 mm skruer/møtrikker til montering
 • 2 stk. encoder disc (nem montering på gearmotor akse, kan evt bruges med optical bridge )

 

Se dele på billede.

 

 

Hent samlevejledning og råd til software her

 

robot-car.ino eksempel kode (bruges i manual):

#include <Servo.h>

//HC-SR04 (5V) – ultrasonic sensor to measure distance
#define SONAR_TRIG_PIN A5
#define SONAR_ECHO_PIN 2
#define SONAR_INTERRUPT 0 //Note: pin 2
volatile int distance = -1;
volatile long distCalcStartTime = 0;

//L293D Motor Drive
#define MOTOR1_PWM_PIN 11
#define MOTOR2_PWM_PIN 3
#define MOTOR3_PWM_PIN 6
#define MOTOR4_PWM_PIN 5
#define SHIFTREG_LATCH_PIN 12
#define SHIFTREG_CLK_PIN 4
#define SHIFTREG_ENABLE_PIN 7
#define SHIFTREG_DATA_PIN 8

//74HC595 shift register – used to set the direction of the bridge driver
#define MOTOR1_A 2
#define MOTOR1_B 3
#define MOTOR2_A 1
#define MOTOR2_B 4
#define MOTOR3_A 5
#define MOTOR3_B 7
#define MOTOR4_A 0
#define MOTOR4_B 6

//Codes for motor usage
#define FORWARD 1
#define BACKWARD 2
#define BRAKE 3
#define RELEASE 4
#define MAX_PWM 255
#define MIN_PWM 0
#define NO_PWM -1
#define LEFT_MOTOR 3
#define RIGHT_MOTOR 4

//SG90 9G Mini Servo (5V)
#define SERVO_PIN 10
//#define SERVO2_PIN 9 (not used… yet)

Servo servo;

void setup()
{
//HC-SR04
pinMode(SONAR_TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(SONAR_ECHO_PIN, INPUT);
//interrupt when SONAR_ECHO_PIN changes; used instead of pulseIn(SONAR_ECHO_PIN, HIGH);
attachInterrupt(SONAR_INTERRUPT, calculateDistance, CHANGE);

//Motor Driver – shift register
pinMode(SHIFTREG_LATCH_PIN, OUTPUT);
pinMode(SHIFTREG_ENABLE_PIN, OUTPUT);
pinMode(SHIFTREG_DATA_PIN, OUTPUT);
pinMode(SHIFTREG_CLK_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(SHIFTREG_DATA_PIN, LOW);
digitalWrite(SHIFTREG_LATCH_PIN, LOW);
digitalWrite(SHIFTREG_CLK_PIN, LOW);
digitalWrite(SHIFTREG_ENABLE_PIN, LOW);

//SG90
servo.attach(SERVO_PIN);
moveServo(90);

Serial.begin(9600);
}

void moveMotor(int motorNumber, int command, int speed)
{
int motorA, motorB;
switch(motorNumber)
{
case 1:
motorA = MOTOR1_A;
motorB = MOTOR1_B;
break;
case 2:
motorA = MOTOR2_A;
motorB = MOTOR2_B;
break;
case 3:
motorA = MOTOR3_A;
motorB = MOTOR3_B;
break;
case 4:
motorA = MOTOR4_A;
motorB = MOTOR4_B;
break;
default:
return;
}

switch(command)
{
case FORWARD:
setMotorOutput(motorA, HIGH, speed);
setMotorOutput(motorB, LOW, NO_PWM);
break;
case BACKWARD:
setMotorOutput(motorA, LOW, speed);
setMotorOutput(motorB, HIGH, NO_PWM);
break;
case BRAKE:
setMotorOutput(motorA, LOW, MAX_PWM);
setMotorOutput(motorB, LOW, NO_PWM);
break;
case RELEASE:
setMotorOutput(motorA, LOW, MIN_PWM);
setMotorOutput(motorB, LOW, NO_PWM);
break;
default:
break;
}
}

void setMotorOutput(int output, int highOrLow, int speed)
{
int motorPWMPin;
switch(output)
{
case MOTOR1_A:
case MOTOR1_B:
motorPWMPin = MOTOR1_PWM_PIN;
break;
case MOTOR2_A:
case MOTOR2_B:
motorPWMPin = MOTOR2_PWM_PIN;
break;
case MOTOR3_A:
case MOTOR3_B:
motorPWMPin = MOTOR3_PWM_PIN;
break;
case MOTOR4_A:
case MOTOR4_B:
motorPWMPin = MOTOR4_PWM_PIN;
break;
default:
return;
}

//Set motor direction with the shift register
shiftWrite(output, highOrLow);

if(speed >= MIN_PWM && speed <= MAX_PWM) {
analogWrite(motorPWMPin, speed);
}
}

void shiftWrite(int output, int highOrLow)
{
static int latchCopy = 0;

bitWrite(latchCopy, output, highOrLow);

//Shift SHIFTREG_CLK_PIN bits as clock pulse.
//The 74HC595 shift register uses most-significant-bit (MSB) first.
shiftOut(SHIFTREG_DATA_PIN, SHIFTREG_CLK_PIN, MSBFIRST, latchCopy);

//Generate a latch pulse with SHIFTREG_LATCH_PIN.
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(SHIFTREG_LATCH_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(SHIFTREG_LATCH_PIN, LOW);
}

void moveForward(int speed)
{
moveMotor(LEFT_MOTOR, FORWARD, speed);
moveMotor(RIGHT_MOTOR, FORWARD, speed);
}

void moveBackward(int speed)
{
moveMotor(LEFT_MOTOR, BACKWARD, speed);
moveMotor(RIGHT_MOTOR, BACKWARD, speed);
}

void turnLeft(int speed)
{
moveMotor(LEFT_MOTOR, BACKWARD, speed);
moveMotor(RIGHT_MOTOR, FORWARD, speed);
}

void turnRight(int speed)
{
moveMotor(LEFT_MOTOR, FORWARD, speed);
moveMotor(RIGHT_MOTOR, BACKWARD, speed);
}

void stopMoving()
{
moveMotor(LEFT_MOTOR, RELEASE, MIN_PWM);
moveMotor(RIGHT_MOTOR, RELEASE, MIN_PWM);
}

void moveServo(int angle)
{
servo.write(angle);
}

void startDistanceCalculation()
{
//Clear the SONAR_TRIG_PIN
digitalWrite(SONAR_TRIG_PIN, LOW);
delayMicroseconds(2);

//Set the SONAR_TRIG_PIN on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(SONAR_TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(SONAR_TRIG_PIN, LOW);
}

void calculateDistance()
{
switch(digitalRead(SONAR_ECHO_PIN))
{
//Start of pulse
case HIGH:
distCalcStartTime = micros();
break;

//Pulse done; calculate distance in cm
case LOW:
distance = (micros() – distCalcStartTime)*0.034/2;
distCalcStartTime = 0;
break;
}
}

long calculateDistanceNow()
{
startDistanceCalculation();
long duration = pulseIn(SONAR_ECHO_PIN, HIGH);
return (duration/2) / 29.1;
}

void loop()
{
//Calculate distance
Serial.print(“Distance: “);
Serial.println(distance);
if(!distCalcStartTime) {
startDistanceCalculation();
}

if (distance > 40)
{
//No obstacles detected – full speed ahead!
moveForward(MAX_PWM);
delay(15);
}
else if(distance <= 40 && distance > 20)
{
//Upcoming obstacle detected – slow down
moveForward(MAX_PWM/2);
delay(15);
}
else
{
//Detcted obstacle way too close for comfort – backup and turn
stopMoving();

//Scan area
moveServo(120);
delay(250);
long leftDist = calculateDistanceNow();
moveServo(60);
delay(250);
long rightDist = calculateDistanceNow();
moveServo(90);

moveBackward(MAX_PWM);
delay(500);

if (leftDist >= rightDist)
{
turnLeft(MAX_PWM);
}
else
{
turnRight(MAX_PWM);
}
delay(350);

stopMoving();
calculateDistanceNow();

delay(15);
}
}

Yderligere information

Vægt 600 g